Nhà sản xuất Đông Nam Á tăng giá PP, LDPE tháng Một

Nhà sản xuất Đông Nam Á tăng giá PP, LDPE tháng Một

Theo các doanh nghiệp thương mại, một nhà sản xuất Đông Nam Á đã công bố giá tháng Một tại các thị trường trong khu vực ở mức tăng USD20/tấn đối với tất cả các dòng LDPE và homo-PP và tăng giá PPBC thêm USD30/tấn so với mức giá tháng Mười Hai.

Giá chào hàng tháng Một của nhà sản xuất này hiện nay đang ở mức USD1250/tấn đối với PP block copolymer, USD1140/tấn đối với homo-PP raffia và injection, USD1380/tấn đối với LDPE film, USD1420/tấn đối với LDPE injection và USD1450/tấn đối với LDPE coating, tất cả cùng trên cơ sở CIF Đông Nam Á, trả ngay.

Theo vpas.vn