doanh nghiệp thương mại

Nguồn cung PP tại Đông Nam Á đã tăng trong thời gian gần đây

Nguồn cung PP tại Đông Nam Á đã tăng trong thời gian gần đây

Một doanh nghiệp thương mại tại Thái Lan cho biết:”Nguồn cung PP cải thiện trong khu vực Đông Nam Á do các nhà sản xuất Thái Lan đã khôi phục sản xuất. Tuy nhiên, nguồn cung từ hai công ty

Giá chào hàng PVC Mỹ xuất khẩu đã giảm

Giá chào hàng PVC Mỹ xuất khẩu đã giảm

Tại Châu Âu, trong tuần này, giá một chào hàng k58 Mỹ được ghi nhận giống với mức giá trên các thị trường khác. Tuy nhiên, người mua Châu Âu không muốn nhập nguyên liệu này do đồng đô la