kỳ vọng

Ngành nhựa nhiều kỳ vọng xuất khẩu trong năm mới

Ngành nhựa nhiều ký vọng xuất khẩu trong năm mới

Đặc biệt, tại thị trường EU, sản phẩm nhựa của Việt Nam không bị áp thuế chống bán phá giá từ 8-30% như các nước châu Á khác như Trung Quốc. Đây là điều kiện thuận lợi để các DN