nhà máy tách nguyên liệu

Nhiều nhà máy tách nguyên liệu châu Âu sẽ dừng hoạt động

Nhiều nhà máy tách nguyên liệu châu Âu sẽ dừng hoạt động

Tương tự, SABIC được cho là sẽ dừng sản xuất tại nhà máy tách nguyên liệu Geleen ở Hà Lan để bảo dưỡng. Nhà máy này với công suất 600,000 tấn/năm được dự kiến sẽ dừng sản xuất trong khoảng