nhập khẩu nguyên liệu nhựa

4,5 tỷ USD chi cho tiền nhập khẩu nguyên liệu nhựa

4,5 tỷ USD chi cho tiền nhập khẩu nguyên liệu nhựa

Đáng chú ý, nhập khẩu nguyên liệu nhựa từ thị trường Braxin và Canada trong 9 tháng đầu năm nay tuy kim ngạch không lớn lắm, nhưng so với cùng kỳ năm trước thì tăng rất mạnh, với mức tăng