nhựa xuất khẩu

Ngành nhựa nhiều kỳ vọng xuất khẩu trong năm mới

Ngành nhựa nhiều ký vọng xuất khẩu trong năm mới

Đặc biệt, tại thị trường EU, sản phẩm nhựa của Việt Nam không bị áp thuế chống bán phá giá từ 8-30% như các nước châu Á khác như Trung Quốc. Đây là điều kiện thuận lợi để các DN

Giá chào hàng PVC Mỹ xuất khẩu đã giảm

Giá chào hàng PVC Mỹ xuất khẩu đã giảm

Tại Châu Âu, trong tuần này, giá một chào hàng k58 Mỹ được ghi nhận giống với mức giá trên các thị trường khác. Tuy nhiên, người mua Châu Âu không muốn nhập nguyên liệu này do đồng đô la