thiếu dầu

Thế giới sẽ thiếu hụt dầu trong năm 2017

Thế giới sẽ thiếu hụt dầu trong năm 2017

Thỏa thuận lịch sử về cắt giảm sản lượng dầu của các nước trong và ngoài OPEC lên tới 1,76 triệu thùng/ngày từ 1/1 tới tiếp tục được đánh giá là một tín hiệu tích cực với giá dầu trong