thỗ nhĩ kỳ

Mất cân bằng giữa thị trường PP Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ

Mất cân bằng giữa thị trường PP Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ

Thị trường nước này đang tăng công suất PP nội địa trong những năm qua, và cũng sẽ có thêm một số nhà máy đi vào hoạt động trong những năm tới. Theo ChemOrbis Price Wizard, PP trên thị trường